Fysioterapi

v/Sidse

Fysioterapi har til formål at forebygge og behandle sygdomme eller lidelser i kroppen. Fysioterapi retter sig især mod de dele af kroppen vi bruger når vi bevæger os, det vil sige muskler, led, nervesystemet, kredsløbet og vejrtrækningen.

Fysioterapi – kan hjælpe med fysiske problemer/skader.

  • Massage – løsne opspændt muskulatur og derved hjælpe til at forhindre problemer/skader, som kan ende med kroniske smerter.
  • Individuelle træningsplaner til at få optrænet svag muskulatur og af den vej hindre fysiske problemer og oparbejde en styrke til at klare dagens strabadser.
  • Arbejdspladsvurdering ift. hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
  • Undervise i hensigtsmæssig og korrekt træning.
  • Holdtræning mod specifikke problemer, eksempelvis lænd/ryg problemer, museskader, dårlig blodomløb (smerter i benene) og nakkesmerter.
  • Foredrag om nogle af ovennævnte problemer.
  • Triggerpunktsbehandling

Undersøgelse hos fysioterapeuten
Fysioterapeuten undersøger dine led, sener, muskler og nerver for at danne sig et overblik over hvorfra dine symptomer/smerter stammer fra.
Undersøgelsen munder ud i en plan for hvordan behandlingen planlægges.
Hver gang du kommer til behandling er det vigtigt at få klarlagt hvordan behandlingen virker på dine symptomer og dit velbefindende.

Behandlingen hos fysioterapeuten Behandlingen omfatter ofte øvelser som skal laves derhjemme – både som led i behandlingen, men bestemt også med det sigte at symptomerne/smerterne ikke genopstår.
En åben og ærlig dialog om behandlingen, samt en forståelse af behandlingsforløbet hos patienten ender altid med det bedste resultat.

Hvor tit og hvor længe Behandlingsforløbet er individuelt fra person til person og kan være svært at forudsige. Ved anden behandling er det muligt at give en rimelig prognose.
Selvbehandling mellem konsultationerne fremme altid ophelingstiden, så vær med til at hjælpe dig selv.
Det er almindeligt at føle sig træt efter behandling og nogle gange vil der opleves en smerte-forøgelse i en til to dage efter behandlingen. Det er helt normalt, da der som led i helbredelsen fjernes affaldsstoffer fra kroppen, hvilket giver smerter.

HUSK – Der ydes IKKE tilskud fra den offentlige sygesikring (det gule sygesikringsbevis), hvorimod Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til fysioterapi. Det kræver blot et medlemskab og en henvisning fra egen lægen.