Virksomheder


Moderne personalepleje
Det er af stor betydning for erhvervslivet at have gode og dygtige medarbejdere, som yder en helhjertet indsats for virksomheden. Tiden er inde til at tænke i helheder.

Det handler om faglige kvalifikationer, et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og en god og aktiv personalepolitik.

Vores forskellige behandlingsformer er et godt og effektivt supplement til den moderne personalepleje. Mange virksomheder benytter sig af vores behandlinger med fine resultater.


Nedsæt sygefraværet
Alle former for arbejde – lige fra kontorarbejde til hårdt fysisk arbejde – belaster kroppen og giver nemt små eller store skavanker.

Massage, fysioterapi, zoneterapi, akupunktur og kranio-sakral terapi som et tilbud i personaleplejen har vist sig at give øget velvære og mindre sygefravær. Mange virksomheder har valgt en hel ny måde at kombinere disse former for behandling med store resultater.


En investering der betaler sig
Tilfredse medarbejder og et godt arbejdsklima er en god investering og fordelene er målbare.

Også firmaer med et mindre antal medarbejdere kan med fordel investere i deres medarbejderes helbred og velbefindende.

Færre sygedage nedsætter belastningen på kollegerne, der ellers må påtage sig yderligere arbejde, når en kollega bliver syg.


Forebyggelse er bedre end helbredelse
Arbejdspladsen undgår højt sygefravær og personale med stress, muskelspændinger, musearm, hovedpine, rygproblemer, træthed m.m. ved at pleje medarbejderne rettidigt med forskellige former for behandlinger.

Ved at pleje helbredet sikrer virksomheden også bedre trivsel hos de ansatte.


Personalegode
Medarbejderne opfatter et forebyggende behandlingstilbud på arbejdspladsen som et attraktivt personalegode. Samtidig udviser virksomheden engagement i medarbejdernes fysiske velbefindende.


Hvordan foregår behandlingerne
Behandlingerne er en kombination af dialog, rådgivning, øvelser og selve behandlingsformen (massage, zoneterapi, akupunktur, fysioterapi, kranio-sakral terapi m.m.). Medarbejdere kan få øvelser, så de selv deltager aktivt i den ofte nødvendige forebyggelse og vedligeholdelse. Der laves kun øvelser, hvis medarbejderen ønsker dette.


Skræddersyet ordning
Hos Skovlunde Fysiologisk Sportsklinik er det muligt at få skræddersyet en ordning, som passer til netop jeres virksomhed. Vil I have en gennemgang af virksomhedens behov, står vi gerne til rådighed med professionel råd og vejledning. Behandlingerne kan både foregå i jeres virksomhed eller i vores klinik. Mængden af ugentlige behandlinger varierer efter, hvor mange ansatte der er i virksomheden.


Virksomhedens fordele ved samarbejde med Skovlunde Fysiologisk Sportsklinik

– Vi stiller alt behandlingsudstyr til rådighed (med undtagelse af briks)
– Kombination af massage, fysioterapi, zoneterapi, akupunktur, kranio-sakral terapi, rådgivning og øvelser
– Skræddersyet løsning til jeres virksomhed
– Løbende evaluering af ordningen
– Behandlingsordningen kan kombineres med gennemgang af arbejdspladser og udarbejdelse af APV


Ring og hør nærmere om dette og få et godt tilbud til din virksomhed.